کریستوف کاستانر، وزیر کشور فرانسه می گوید ۶۰ درصد دوربین های سرعت سنج پلیس به وسیله تظاهرکنندگان موسوم به جلیقه زردها از کار افتاده اند. به گفته آقای کاستانر، تخریب عمدی شبکه دوربین های پلیس امنیت تردد در جاده های فرانسه را به خطر انداخته است.