کارلوس گوسن در نخستین جلسه دادگاه، ادعای بی‌گناهی کرد

کارلوس گوسن، مدیرعامل سابق نیسان و میتسوبیشی با حضور در دادگاه ژاپن، خود را از اتهامات وارده مبرا دانست.