یک خواننده معروف و تا امروز محبوب آمریکایی شهرتی منفی پیدا کرده است. چند زن آر کلی را متهم کرده اند که آنها را آزار جنسی داده است.