فوتبال از کجا و چگونه آغاز شد؟

فوتبال محبوب‌ترین ورزش جهان محسوب می‌شود که تاریخچه پیدایش آن به هزاران سال قبل باز می‌گردد.