وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای شدیدالحن از تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انتقاد کرده و گفته که "تعویق انتخابات در اثر فشار ایالات متحده است زیرا آمریکا برای اعمال سناریوی خود در انتخابات افغانستان نیاز به زمان دارد." سفارت آمریکا در کابل بیانیه وزارت خارجه روسیه را رد کرده است.