داستان برند: کداک، پیش‌گام دنیای عکاسی و نماد شکست در برابر تحول دیجیتال

کداک نامی بزرگ در دنیای عکاسی محسوب می‌شود که نوآوری‌های متعددی را به این صنعت معرفی کرد، اما درنهایت، مغلوب انقلاب دیجیتال شد.