خلق‌وخوی بد: مسئله‌ای فراتر از حالت منفی ذهن

پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند افرادی که دارای خلق‌و‌خوی ناراحت و آشفته هستند، از لحاظ سلامتی عمومی دچار مشکل می‌شوند.