وزیر خارجۀ آمریکا هشدار داد، تا زمانی که ایران و نهادهای وابسته به ایران مناطق تحت کنترل رئیس‌جمهور سوریه را ترک نکنند، از کمک آمریکا برای بازسازی آن مناطق خبری نخواهد بود.‏