تصویری شگفت‌انگیز از سیارک بنو، زمین و ماه در یک قاب

ناسا به‌تازگی تصویر شگفت‌انگیزی را از زمین، ماه و سیارک بنو درون قابی یکسان منتشر کرده که توسط کاوشگر OSIRIS-REx ثبت شده است.