بیماری صرع: علت‌ها، علایم و درمان

بیماری صرع با شیوع پنج درصدی درمیان ایرانیان از شایع‌ترین بیماری‌های عصبی است.