بارش سنگین برف در بخش هایی از آلمان و سوئد مشکلاتی را ایجاد کرده است. رفت و آمد قطارها مختل و مدارس بسته شده است. درشمال سوئد طوفان جاده‌ها را غیرقابل عبور کرده است.