اسپیس ایکس از اتمام ساخت نسخه پرواز آزمایشی استارشیپ خبر داد

اسپیس‌ایکس به‌تازگی ساخت نمونه‌ی اولیه‌ی آزمایشی راکت غول‌پیکر استارشیپ را که برای پروازهای زیرمداری طراحی شده است، به پایان رساند.