ائتلاف به رهبری آمریکا که با پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) مقابله می کند، اعلام کرده که روند خروج نیروهای آمریکایی از سوریه آغاز شده است. این ائتلاف در این مورد که در چه مدتی خروج کامل حدود ۲ هزار نیروی آمریکایی از سوریه انجام می شود، توضیحی نداده است.