معاینه فنی

مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سراسر کشور عنوان کرد سه خودرو داخلی بیشترین مردودی را در معاینه‌های فنی در ردیف خودروهای سبک دارند که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم. سعید قیصر، مدیر اجرایی معاینه فنی خودروهای سراسر کشور عنوان کرد حدود 150 مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین به سامانه یکپارچه سیمفا متصل شده‌اند، اما سازمان راهداری ...

نوشته کدام خودروها بیشترین مردودی را در معاینه فنی را دارند؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.