نمایش بوز از فناوری کنترل صدای QuietComfort خودرو در CES 2019

شرکت بوز از فناوری جدید کنترل صدای کابین خودرو با نام QuietComfort در نمایشگاه CES 2019 رونمایی کرد.