کارگران انبارهای آمازون برای راه‌اندازی اتحادیه تلاش می‌کنند

کارگران آمازون بعد از اعلام این شرکت مبنی‌بر رسمی نبودن اظهاراتشان، خواستار راه‌اندازی اتحادیه شدند تا اعتراضات خود را به روش موثرتری ابراز کنند.