وزیر دارایی فرانسه می گوید که اعتراضات "جلیقه زردها" برای اقتصاد این کشور "فاجعه بار" بوده است. فرانسه برای چهار آخر هفته متوالی شاهد تظاهرات علیه افزایش مالیات سوخت، هزینه بالای زندگی و سایر مسائل بود.