مجلس ژاپن قانون جنجالی را تصویب کرده که بر اساس آن، از سال آینده به صدها هزار خارجی امکان ورود به بازار کار این کشور داده می‌شود.