تصاویر دانش‌آموزان فرانسوی که توسط پلیس ضد شورش مجبور به زانو زدن و قرار دادن دست‌هایشان پشت سر شده باعث بروز خشم در میان مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. بازداشت این دانش‌آموزان زمانی صورت گرفته که احتمال بروز خشونت‌های تازه در تجمعات جلیقه زردها در روز شنبه وجود دارد.