چین درصدد پرتاب نخستین فضاپیما به سمت پنهان ماه است

کاوشگر چینی Chang’e-4 برای نخستین بار قصد دارد با فرود در سمت پنهان ماه، این بخش کمترشناخته‌شده را کاوش کند.