ساندار پیچای مدیرعامل گوگل روز سه‌شنبه به کنگره می‌رود

ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل، روز سه‌شنبه در جلسه‌ی پرسش و پاسخ کنگره حاضر خواهد شد.