زندگی فرد پس از ارتکاب قتل غیرعمد چه مسیری در پیش می‌گیرد

ارتکاب قتل غیرعمد موضوعی است که هزاران نفر از صحبت درباره‌ی آن شرم دارند؛ چگونه می‌توان از فشارهای روانی ناشی از یک قتل تصادفی رهایی یافت؟