وزیران کشورهای عضو اوپک با کاهش تولید نفت خود در سال آینده موافقت کرده‌اند در حالیکه گزارش‌هایی هم از آمادگی تولیدکنندگان عمده غیراوپک به خصوص روسیه با کاهش تولید منتشر شده است. در واکنش به اعلام این تصمیم، بهای نفت خام در بازار جهانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت.