امواموا همچنان در سکوت؛ آخرین تلاش‌‌ها برای شنود رادیویی شی مرموز بی‌‌نتیجه ماند

اگر مرموزترین بازدیدکننده منظومه‌‌ی شمسی، یک سفینه‌‌ی فضایی بوده؛ پس احتمالاً در سکوت رادیویی پرواز کرده است.