پس از اینکه کمیسیون شکایت‌های‌ انتخاباتی افغانستان آرای انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعلام کرد، کمیسیون انتخابات این تصمیم را قابل قبول نخوانده و گفته است که بررسی شکایات‌های انتخاباتی "سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد" می‌باشد. پیش از این کمیسیون شکایت های انتخاباتی اعلام کرد که مشکلات جدی در انتخابات کابل وجود داشته که "عمومیت، سری و عادلانه بودن" انتخابات را خدشه‌دار ساخته است.