رهبر ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای از زمان به قدرت رسیدن، دکترین "رابطه با غرب منهای آمریکا" را پایه سیاست خارجی ایران قرار داده است.