پروتکل CoAP؛ جدیدترین ابزار مجرمان برای حملات DDoS

حمله‌های DDoS ازجمله حملات خطرناک‌ و شایع‌ به سرورها و مراکز داده هستند که از پروتکل‌های مختلف ارتباطی برای نفوذ استفاده می‌کنند.