هوش مصنوعی گوگل حالت، صدا، زمان و احساس جملات را تغییر می‌دهد

محققان ادعا می‌کنند که سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی گوگل قادر است حالت، صدا، زمان و احساسات جملات را تغییر دهد و محتوای جدیدی تولید کند.