شیائومی با هوش مصنوعی نوردهی تصاویر را ترمیم می‌کند

شیائومی نوعی هوش مصنوعی ساخته که می‌تواند تصاویر را ویرایش و جزئیاتی را بازیابی کند که به‌دلیل نوردهی ازبین رفته‌اند.