بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، می‌گوید "تکروی‌های" برخی اعضای اوپک به این سازمان ضربه می‌زند، اما ایران مانند قطر اوپک را ترک نخواهد کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اعضای اوپک برای کاهش تولید به توافق رسیده‌اند.