در بریتانیا یک زن سیاهپوست توانست برای اولین بار کرسی را به دست آورد. اولین زن سیاهپوستی که در بریتانیا پرفسور تاریخ شده است ابراز امیدواری کرده که اولین نفربرای مدتی طولانی نباشد.