شیائومی برای توسعه‌‌ی پلتفرم خانه‌ی هوشمند با IKEA همکاری می‌کند

شیائومی برای توسعه‌ی محصولات مبتنی بر اینترنت اشیا و خانه‌ی هوشمند با شرکت IKEA وارد همکاری جدیدی می‌شود.