در نگاه اول شاید به نظر برسد که این عکس نشان‌دهنده خوشحالی است: مردی، دختری مو طلایی را در آغوش کشیده است. اما نگاهی دقیق‌تر قصه‌ای سیاه را پیش چشممان می‌آورد است. این مرد، که دستور قتل شش میلیون یهودی را صادر کرده، آدولف هیتلر است و آن دختر هم یهودی است.