امروز پارلمان اروپا تصویب کرد که تا ۱۲ سال دیگر سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر خورشیدی و بادی را در سبد سوختی خود به حداقل ۳۰ در صد برساند.