عجیب‌ترین مشکلات کشورهای دنیا

هیچ کشوری ایده‌آل نیست و مردم هر کشور، شکایت‌هایی از وطن خود دارند. عجیب‌ترین مشکلاتی که مردم کشورها بیان کرده‌اند چیست؟