ولی الله عادلی، مدیرکل سازمان اوقاف و امورخیریه ایران میگوید که این نهاد با ساخت امامزاده‌های جدید "مبارزه می‌کند". او گفته در حال حاضر حدود ۸ هزار بقعه و امامزاده در ایران وجود دارد.