دست کم شش فلسطینی و یک اسرائیلی در درگیری‌های دیشب نوار غزه کشته شدند.