یک نظرسنجی تازه از سوی انستیتوی مطالعات استراتژیک افغانستان نشان می‌دهد که زنان در افغانستان بیشتر از مردان، طالبان را "تروریست" می‌دانند. بر اساس این گزارش ۶ درصد پشتون‌ها، ۱۵ درصد تاجیک‌ها، ۱۶ درصد ازبک‌ها و ۲۷ درصد هزاره‌ها این گروه را "تروریست" می‌خوانند.