برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا می گوید، واشنگتن مصمم است صادرات نفت ایران را به صفر برساند.