تست تصادف پل استار 1؛ نمایش ایمنی بدنه فیبرکربن

بخش اسپرت ولوو با انجام تست تصادف نمونه نهایی کوپه پل‌استار 1، آن را برای تولید انبوه در آینده نزدیک آماده می‌کند.