جف سشنز وزیر دادگستری امریکا دیشب رسما استعفا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها از او انتقاد کرده بود.