شهرهای هوشمند در مقابل حمله‌های ساده آسیب‌پذیر هستند

محققان، چندین مورد آسیب‌پذیری در ابزارهای کنترل شهرهای هوشمند کشف کرد‌ه‌اند که می‌توانند موجب از دست‌دادن کنترل شهر و ایجاد وحشت میان شهروندان شود.