دولت ترکیه اما بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفته است: به نظر می رسد ترکیه اگر بخواهد تحقیقات مستقل خود راجع به پرونده خاشقجی را بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی-دیپلماتیک و به قصد رسوا کردن دولت عربستان پیش ببرد، نتایج آن ممکن است به قیمت از دست رفتن روابط و یا دست کم بروز تنش سیاسی جدی بین ریاض-آنکارا تمام شود. از طرف دیگر اگر اردوغان در انجام و به سر انجام رساندن تحقیقات از خود سستی و یا ضعف نشان دهد هم در داخل و هم در خارج با تنگنا روبرو خواهد شد.