جنگ جهانی دوم از کجا آغاز شد؟

آیا می‌دانستید جنگ جهانی دوم در  یک ایستگاه رادیویی کوچک در شهری در جنوب لهستان در مرز آلمان آغاز شد؟