یدالله صمدی، کارگردان سینمای ایران و سازنده فیلم‌های چون مردی که زیاد می‌دانست، ساوالان، دو نفر و نصفی و معجزه سیب در ۶۶ سالگی درگذشت. به گزارش خانه سینما، تشکل انجمن‌های سینماگران ایران، آقای صمدی از مدتی قبل به دلیل بیماری کبدی در بیمارستان بستری بود.