شرایط تحصیل و زندگی در ایرلند چگونه است؟

ایرلند به دلیل برخورداری از دانشگاه‌های معتبر و هزینه تحصیل ارزان‌تر نسبت به انگلستان و سایر کشورهای اروپایی گزینه مناسبی برای تحصیل در خارج است.