"خلق خدا یکی هستند، هر آنچه من هستم تو هم همانی..." به نظر می رسد "کوک استودیو" یکی از معتبرترین فصل‌واره‌های موسیقی در شبه قاره هند، این تکه از آهنگ افتتاحیه فصل جدیدش را برای نخستین بار در یازده سالی که از عمرش می گذرد، به دو خواننده تراجنس، لکی و نغمه داده تا اجرا کنند.