چرا مدیران روی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند

برخلاف فرضیات عمومی، بیشتر مدیران کاملاً آگاه هستند که فعالیت‌های مثبت اجتماعی، مفید و سودمندند. پس چرا در عمل هیچ قدمی برای حل مشکلات اطراف برنمی‌دارند؟