ماه را فراموش کنید! اکنون زمان کاوش انسانی در مریخ است

نقطه‌ی اوج رویدادهای فضایی قرن بیستم با کره‌ی ماه گره خورده است. به نظر می‌رسد که قرن بیست‌ویکم متعلق به سیاره‌ی سرخ باشد.