جادوی باتری سدیم-یون؛ ۷۰۰ درصد افزایش ظرفیت

یافته‌های علمی اخیر نشان می‌دهند که باتری‌های سدیم-یون از جنبه‌های مختلف برتری قابل‌توجهی بر رقبای لیتیوم-یونی خود دارند.